Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Mülteciler Meselesi | Tarih Bilgileri |

 Mülteciler meselesi Türkiye, Avusturya ve Rusya arasında çıkan Macar ve Leh mültecileriyle ilgili anlaşmazlık.

1848 Fransa ve Viyana ihtilâllerinin etkisiyle Macarlar, bağlı bulundukları Avusturya imparatoru Ferdinand’dan, kendi ülkelerinde yalnız macar yöneticilerin katılabileceği bir kabine kurulmasını istediler.

Bu isteğe imparator Hırvat banı Yellaşiş’i Macaristan’a başkumandan tayin etmek suretiyle cevap verdi.

Macarlar buna karşı Louis Kossuth’un çevresinde toplandılar.

Bu sırada imparator Ferdinand’ın yerine geçen François Joseph, Macaristan’ı Avusturya’ya kattığın ilân etti (1840).

Macar Diyet meclisi de Macar cumhuriyetinin bağımsızlığını ilân ederek Louis Kossuth’u cumhurbaşkanı seçti.

Kcssuth, 50 000 kişilik bir orduyla Avusturyalıları yendi. Bu yenilgi üzerine Avusturyalılar, rus çarı Nikola I ile anlaştılar; 200 000 rus askeri Macaristan’a girdi.

Türk ordusu da ihtilâlin yayılmasını önlemek için güneyden Eflak ve Boğdan’a girdi.

Rus ordularına yenilen macarlar, Eflak ve Boğdan’a sığınmaya başladılar.

Bir süre sonra Macar ihtilâli öncülerinden Kossuth, Bem ve Dembinsky maiyetleriyle birlikte Türklere iltica etti.

Devletin bunları kabul etmesi üzerine Mülteciler meselesi ortaya çıktı.

İçlerinde 400 de italyanın bulunduğu mültecilerden lehlileri Rusya, macarları Avusturya istedi.

Bunun üzerine Mustafa Reşid Paşa, Osmanlı devletinin içişlerine karışıldığı gerekçesiyle durumu padişaha bildirdi: İstanbul’da bulunan İngiliz ve fransız elçilerinden Türkiye yararına teminat aldı.

Babıâli, bütün baskılara karşı koydu; daha önce Rusya’ya ve Avusturya’ya kaçan müslüman ve hıristiyan tebaasının geri verilmediğini ileri sürerek mültecileri vermedi.

Zamanla mültecilerden bir kısmı batı ülkelerine gitti; bir kısmı da Türkiye’de kaldı.

Bir yanıt yazın