Murat Reis Kimdir,Hayatı

Murat Reis Kimdir,Türk kaptanıderyası (? -Rodos 1603).

Murat Reis’in Hayatı

Turgut Reisin yanında yetişti. Barbaros Hayreddin Paşanın Haçlı donanması amirali Andrea Doria ile yaptığı Preveze deniz savaşına (1538) Turgut Reis kumandasında, reis olarak katıldı.

Savaşta gösterdiği başarı Murat Reisin ününü arttırdı. Bu tarihten sonra Turgut Reisin yanından ayrılmadı.

Onunla deniz savaşlarına katıldı. Başarısından ötürü sancak beyliğine getirildi. Birçok sancakta görev aldıktan sonra Basra körfezinin Lahsa kıyısında küçük bir liman şehri olan Katye sancak beyliğine tayin edildi. Bu sırada Osmanlılar Hint seferlerine başladı.

Kanuni ilk deha Hindistan’a Hadım Süleyman Paşa kumandasında bir donanma gönderdi.

Portekiz baskısı altında ezilen hintli müslüman tacirler ilk seferde Osmanlılara yardım etti. Hadım Süleyman Paşadan sonra Hint kaptanlığına Piri Reis getirildi.

Piri Reis, Portekizlilerle yaptığı savaşta yenilince donanmayı Basra’da bırakarak geri döndü (1552).

Bu sırada Katif’te bulunan Murad Reis, sancakbeyliğini bırakarak Basra’ya geldi.

Divan, Murad Reisi Hint kaptanlığına getirdi ve Piri Reisin Basra’da bulunan donanmasını onartarak Kızıldeniz’e götürmesi emrini verdi.

Murad Reis yirmi altı parça gemiyi onarttı. Bunlardan sekizini harekât için Basra’da bırakarak geri kalan on sekiz parça gemiyle Şattülarap’tan yola çıktı. Basra körfezini geçerek Hürmüz boğazından Aden körfezine çıktı, Umman kıyısında seyretmeye başladı.

Murat Reis Burada yirmi beş gemiden kurulu portekiz donanmasıyla karşılaştı. Yapılan savaşta her iki taraf da kesin bir sonuç alamadı.

Birkaç portekiz gemisi batırıldı. Murad Reis iki gemisini kaybetti. Savaştan ümidini kesen Portekizliler Hindistan’a doğru çekildiler.

Savaş gücü kırılan Murad Reis bunları takip edemediğinden hasara uğrayan gemilerle Kızıldeniz’i geçmenin güçlüğünü anlayarak Basra’ya döndü.

Osmanlı hükümeti bu olayı başarısızlık sayarak Hint kaptanlığını Murad Reisten aldı. Görevi Şeydi Ali Reise verdi (1554). Murad Reis de Akdeniz’de başka bir göreve tayin edildi.

Bir cevap yazın