Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Musa Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Musa Çelebi Kimdir,Türk padişahı, Bayezid I’in küçük oğlu (öl. Çamurlu, Sofya 5 temmuz 1413).

Musa Çelebi Hayatı

Babasının sağlığında Rumeli’de akıncı beyi oldu; Ankara savaşına, kardeşleriyle birlikte katıldı (1402); babasıyla beraber esir düştü.

Timur, özel sevgi duyduğu Musa’ya Bursa ve bölgesi emirliğini verdi; Akşehir’de ölen babasının cenazesini Bursa’ya götürmesini emretti.

Musa, bundan sonra İsa Çelebi ile savaşarak Bursa’ya girdi; fakat ikinci savaşta yenilerek önce Germiyanoğlu Yakup Beyin, bir süre sonra da Karamanoğlu’nun yanına çekildi.

Buradayken kardeşi Mehmed ile Süleyman Çelebi’ye karşı anlaştı, Candaroğlu İsfendiyar Beyin yardımıyla Eflak’a geçti (1409); voyvoda Mirçe’nin kızıyla evlendi.

Eflak, Sırp ve Bulgar kuvvetlerinin Rumeli bey ve sipahilerinin katılmasıyle güçlenerek Rumeli beylerbeyini Yanbolu’da yendi (13 şubat 1410).

Anadolu’da bulunan Süleyman Çelebi olayı duyunca Musa Çelebi’nin üstüne yürüdü, onu Haliç’te Kosmidion (Hasköy) hisarı yakınında yendi.

Musa Çelebi Eflak’a çekildi; Yanbolu ormanlarında gizlendi.

6 Temmuz 1410’da Süleyman Çelebi’yi tutan Vuku ve despot lstefan’ın oğlu Lazar’ı yendi; ertesi yıl Edirne’ye girdi.

İstanbul’a kaçmaya çalışan Süleyman Çelebi’yi öldürttü.

Musa Çelebi, Rumeli’deki osmanlı eyaletlerinin tek hâkimi olarak Edirne’de tahta geçti (17 şubat 1411).

Kendi adına para bastırdı. Çandarlızade İbrahim Paşayı vezir, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmud’u kazasker, Mihaloğlu Mehmed Beyi beylerbeyi yaparak Rumeli’nin yönetimini eline aldı.

Venedik ile yapılan eski bir antlaşmayı yeniledi; Nauplia, Argos, Modon, Koron gibi şehirlere özel imtiyazlar verdi.

Sırp despotu Istefan Lazaroviç üstüne yürüyerek Nova Brodo’yu aldı.

Vidin’de isyan eden bulgar prensini yendi; Selânik’i kuşattı; Bizans’ın ödemediği üç yıllık vergiyi istemek üzere Çandarlı İbrahim Paşayı İstanbul’a gönderdi.

Çelebi Mehmed ile ilişki kuran Çandarlı İbrahim Paşa, bizans imparatoru Manuel’i Musa Çelebi aleyhine kışkırttı.

Musa Çelebi, karadan ve denizden İstanbul’a yürüdü (1411); kuşatma başarılı olmadı.

Musa Çelebi, Mehmed Çelebi ile Çatalca ve İstanbul önlerinde savaştı; Mehmed Çelebi’nin propagandası yüzünden maiyeti dağıldı.

Meriç ırmağı boyunca geri çekildi; Sofya’nın güneyindeki Samoko kasabası yakınındaki Çamurlu sahrasında yapılan savaşta yenildi.

Bayezid Paşa, Mihaloğlu ve Barak Bey tarafından yakalanarak Mehmed Çelebi’ye götürüldü ve kardeşi tarafından öldürtüldü.

Bir yanıt yazın