Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Musa ibn Meymun Kimdir,Eserleri | Filozof Biyografileri |

Musa ibn Meymun Kimdir ,İbn Meymun, yahudi asıllı arap filozofu (Kurtuba 1135 – Kahire 1204).

İlk öğrenimini yahudi hahamlarından gördü.

Endülüslü arap bilginlerinden ders aldı.

Muvahhidlerin Musa ibn Meymunbaskısından kaçarak Magrıp’a gitti, Ispanya’nın birçok ilini dolaştı.

Sonra Akkâ’ya ve Kudüs’e gitti.

Farabî ve İbni Sina’nın eserlerinden Arsitoteles felsefesini öğrendi; kendinden önce gelen arap düşünür ve filozoflarının yazılarını okudu.

Kutsal kitaplar üzerinde çalışmalar yaptı.

Bir ara vezir Beysani’nin hekimi oldu.

Tıp ve heyet (astronomi) dallarında çalıştı.

Îbni Meymun, akılcı bir filozoftur.

Felsefesinde din inançlarını, vahy’ı akılla bağdaştırmaya çalışır.

Tanrı vergisi olan vahy ile gene Tanrı’nın yarattığı insan zekâsının buluşları arasında uyuşmazlığın olamayacağını, çelişmelerin görünüşte olduğunu ileri sürer.

Ona göre, Tanrı’nın insana benzer nitelikleri olduğunu söylemek akılla bağdaşmaz.

Tanrı bir bütün olarak bilinemez.

İnsan, Tanrı’nın ancak olumsuz niteliklerini (sıfatı selbiyye) bilebilir.

Alem bir bütündür, onda herhangi bir boşluk yoktur.

Yeryüzü sularla, sular hava ile, hava ateşle, ateş de beşinci nesne (cisim) olan esîr ile doludur.

Esîr, gök kürelerinin özünü kuran bir varlıktır. önce, yalnız Tanrı vardı, âlem sonradan yaratıldı.

Bu yüzden, Tanrı kadîm, âlem hâdis’tir. Varlık, Tanrı’nın sonsuz iradesiyle yokluktan yaratıldı.

Tanrı, ilk sebep (illet); alem, eserdir.

Yaratılış zorunludur (vacib).

İnsanda özel bir istem (iradetül cüziyye) vardır, Tanrı bir İradetül Külliye’dir (bütün varlıkları kuşatan istem).

Bilginin kaynağı tabiattır.

İnsanda Tanrı vergisi ilkeler, yetenekler vardır.

Musa ibn Meymun Hayatı Eserleri

Meymun’un Delâlet-ül-Hâirin (Yoldan Sapanlara Kılavuz) adlı eseri, kaynağını akılda bulan felsefenin temel ilkelerini konu edinir.

Farabî ve ibni Sina’nın etkisi altında kalan îbni Meymun, kendinden sonra gelen Batı filozoflarını, özellikle Albertus Magnus ile Spinoza’yı geniş ölçüde etkiledi.

Eserleri batı dillerine çevrildi.

Bir yanıt yazın