Musa Saffeti Paşa Kimdir,Hayatı

Musa Saffeti Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (7-1864). Babıali’den yetişti. Kapı kethüdalığında, maliye işlerinde ve defterdarlıkta görev aldı. Bunlardan başka dört defa Maliye nazırlığında, birer kere Evkaf ve Ticaret nazırlıklarında.

Şam, Akdeniz adaları, Kastamonu ve Ankara valiliklerinde bulundu.

Bir cevap yazın