Musa Süreyya Bey Kimdir,Hayatı | Besteci Biyografileri |

Musa Süreyya Bey Kimdir,Türk bestecisi ve icracısı (İstanbul 1884-1933).

Giriftzen Asım Beyin oğlu.

Üsküdar rüştiyesinde okudu.

İkinci Meşrutiyetten (1908) sonra müzik eğitimi için Almanya’ya gönderildi.

Berlin Krallık akademisinde ve Schtren konservatuvarmda beş yıl müzik öğrenimi gördü.

İstanbul’a döndükten sonra Kız ve Erkek Muallim mekteplerinde, Selçuk Kız enstitüsünde (İstanbul) müzik öğretmenliği yaptı.

İstanbul konservatuvarının kuruluşundan 1931’e kadar bu okulun müdürlüğünde bulundu.

Piyano, ut, girift gibi âletleri çalmakta ustaydı.

Batı ve Doğu usulünde besteler yaptı.

Birçok okul şarkısı besteledi.

Bu beste ve şarkıların zamanında çok yayıldı ve tutuldu.

Bir cevap yazın