Musab Bin Umeyr Kimdir,Hayatı

Musab Bin Umeyr Kimdir,Arap savaşçısı (öl. Uhud 624) .

Musab Bin Umeyr Hayatı – Kısaca

Kureyş kabilesinden ve sahabedendi. Hz. Muhammed’in etkisiyle Müslümanlığı kabul etti. Ailesi İslâm dinine karşı çıktığı için bir süre Habeşistan’a gitti.

Hicretten önce yurduna döndü. Hz. Muhammed, Akabe barışından sonra onu daî olarak Medine’ye gönderdi. Bedr ve Uhud savaşlarında peygamberin bayrağını taşıdı. Uhud savaşında öldü.

Bir cevap yazın