Musalla-Namazgah – Malatya

Musalla-Namazgah,Eski Malatya surlarının dışında Malatya – Sivas karayolu üzerinde (Meydanbaşı mahallesi), selçuklu sultanı Keyhüsrev II zamanında Şucaeddin ishak’ın oğlu olan Selçuklu kumandanı Kemeleddin Kâmyar tarafından yaptırıldı (1243).

Memluklar devrinde sultan Melikül-eşref Ebül Nasr Kayıtbay tarafından tamir ettirildi (1474).

Anadolu’da bu tipin ender örneklerinden biri olan yapıdan, bugün mihrap ve mimber duvarı kaldı.

Kemer biçimindeki mihrap nişini, selçuklu taş işçiliğinin bir örneği olan, içleri yıldız motifleri, örgüler, lotus ve zincir motifleriyle süslü dört bordür çevirir.

Mihrap nişi de alternatif dizilmiş iki renkli kesme taştan yapılmıştır.

Bir cevap yazın