Müspet Zarar Nedir,Kapsamı,Örneği | Genel Hukuk Bilgisi |

Müspet Zarar Nedir,geçerli bir sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı uğranan zarardır.

Müspet Zararın Kapsamı

Burada, zarar gören kimse, sözleşmenin hükümsüz olmasından değil, sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı uğradığı bütün zararları ister.

Meselâ, B, A’ya bir televizyonu 800 liradan satmayı taahhüt etsin.

Müspet Zarar Örneği

Ertesi gün başka bir kimse aynı televizyonu A’ya 400 liradan teklif etsin; fakat A,daha önce sözleşme yapmış olduğu için bu teklifi reddetmiş olsun televizyonun teslim zamanı gelince, B hiç bir sebep göstermeden bunu teslimden kaçınır ve bunun üzerine A da aynı televizyonu, 900 liradan almak zorunda kalırsa zararı 900 — 400 = 500 liradır; çünkü B ile yapılan sözleşmeye güvenmeseydi A, söz konusu olan televizyonu kendisine teklif edilen 400 liradan alacaktı.

Sözleşmeye güvenmesinden dolayı 500 lira zarara uğramıştır.

Bir cevap yazın