Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mustafa Abdurrazık Kimdir,Hayatı | Biyografi

Mustafa Abdurrazık Mısırlı yazar (Kahire 1882-1947).

Mustafa Abdurrazık

Ezher üniversitesinde ve Sorbonne’da okuduktan sonra, Muhammed Abduh’un tilmizi ve düşüncelerinin sürdürücüsü olarak ortaya çıktı.

Kahire üniversitesinde İslâm felsefesi tarihi kürsüsünün başkanı olarak, yeni felsefeci nesil üzerinde önemli bir tesiri oldu.

Derslerinde, İslâm felsefesinin gelişmesindeki sebepleri ve milleri, bu felsefenin kendi çerçevesi içinde kalarak, yunan düşüncesine dayanan eski tefsir usulüne baş vurmadan aratırdı (islâm Felsefesinin İncelenmesine Giriş; tslâm Dini ve İslâmda Vahiy).

Bir yanıt yazın