Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mustafa Aysan Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Mustafa Aysan Kimdir,Prof.Dr.Mustafa A.Aysan Türk iktisatçısı (Tarsus 1933).

Mustafa Aysan Hayatı

İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi (1957).

Amerika’da Harvard Üniversitesinde master yaptıktan sonra yurda dönüp İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitfısü’nde ders vermeye başladı (1959).

Daha sonra Enstitü’de genel sekreterlik (1965 – 1966).

İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunda uzmanlık yaptı.

1968’de iktisat Fakültesi’nde doçent.

1974’te Finansal Muhasebe Kürsüsü’nde profesör oldu, öğretim üyeliği dışında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu başkanı.

Sevk ve İdarecilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi.

Banka ve Ekonomik Yorumlar dergisi yazı işleri müdürü ve Devlet İşletmeciliği Enstitüsü müdürü olan Aysan.

1981 ‘ de Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.

1982’de de Ulaştırma bakanlığına getirildi.

Başlıca eserleri: Muhasebe Denetleme ilkeleri ve Türkiye’deki uygulamalar (1971). Kendi Kendine Muharebe (1973).

Maliyetler ve İşletme Kararlan. Türkiye’de Devlet İşletmeciliği, Finansal Tablolar Analizi. T.C. Mekez Bankası. Sıfır Tabanlı Bütçeleme. Atatürk’ün Ekonomi Politikası. KIT – Türkiye’de ve Dünyada Kamu İktisadi Teşebbüsleri.

Bir yanıt yazın