Mustafa Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Mustafa Çelebi Kimdir, Şehzade Mustafa Çelebi,Fatih Sultan Mehmed’in ortanca oğlu (1450 – Niğde 1474).

Küçük yaşta kendisine teşrif verilerek Manisa sancakbeyliğine gönderildi.

Yeni fethedilen, Karamaneli (1466) vilayet olunca bu bölgeye vali oldu.

Mustafa Çelebi’nin Hayatı

Lalası Gedik Ahmed Paşa ile birlikte, Osmanlılara karşı koyan Karamanoğullarından Pir Ahmed ve Kasım Beylerle savaşarak (1469), daha önce Osmanlıların eline geçen Karaman vilâyetinin merkezi Konya’yı korudu.

Pir Ahmed ile Kasım Beylerin, akkoyunlu türkmen beyi Uzun Hasan’ın yeğeni Yusufça Mirza ile birleşerek Orta Anadolu’ya yürümeleri üzerine Afyonkarahisar’a çekildi.

Sonra Anadolu beylerbeyi Davud Paşa kuvvetleriyle birleşti, Akkoyunlu Türkmenlerini Beyşehir yolu üzerindeki Eflatunpınarı’nda yendi; Yusufça Mirza’yı esir alarak babasına gönderdi (19 ağustos 1472).

Uzun Hasan’a yardım için Karaman kıyılarına gelen ve Antalya ile İzmir’i yağmalayan haçlı donanmasını geri çekilmek zorunda bıraktı.

Fatih, Uzun Hasan ile savaşmak için büyük bir orduyla Anadolu’ya geçti.

Mustafa Çelebi, Karaman eyaleti askeriyle, Beypazarı’nda orduya katıldı.

Otlukbeli savaşında (11 ağustos 1473), Davud Paşa ile birlikte osmanlı ordusunun sol koluna kumanda etti.

Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Mirza’nın (Kör Zeynel) yönettiği sağ kolu bozdu ve bu savaşın kazanılmasında etkili oldu.

O sırada yanında bulunan kâtibi Angiolello, Mustafa Çelebi’nin Uzun Hasan ile Zeynel’in hilesini anlayarak Otlukbeli tepelerine çıktığını, tepede saf tutarak osmanlı ordusunu kesin bir yenilgiden kurtardığını anlatır.

Mustafa Çelebi, savaştan sonra Konya’ya dönerek Karamaneli’nde tutunmaya çalışan Pir Ahmed ve Kasım Beylerle savaştı; henüz alınamayan karaman kalelerini Gedik Ahmed Paşa ile birlikte ele geçirmeye başladı.

Bu sırada hastalığının ilerlemesi üzerine kalelerin alınmasında kumandanlarını görevlendirdi.

Niğde beyi Koçu Beyi göndererek Develikarahisar kalesini kuşattırdı.

Kale muhafızı Atmaca Bey, ancak Mustafa Çelebiye teslim olacağını, yoksa sonuna kadar dayanacağını bildirince Mustafa Çelebi bir tahtırevan üzerinde Konya’dan Niğde kalesine geldi; kaleyi teslim aldı.

Ancak seferin yorgunluğu onu çok sarstı; dönüşte Niğde çevresinde Bor Pazarcığı’nda öldü, ölümü bir süre gizli tutuldu.

Cenazesi, lalası Gedik Ahmed Paşa ve defterdarı Umurbeyoğlu Ali Çelebi tarafından, Konya’ya getirildi.

Fatih, oğlunun ölümüne çok üzüldü; aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı Mahmud Paşayı onu zehirlemekle suçladı. Nitekim onun, oğlunun ölümüne sevinerek beyazlar giydiğini ve satranç oynadığını öğrendi.

Tutuklanan Mahmud Paşa Yedikule’ye gönderilerek boğduruldu.

Mustafa Çelebi’nin mumyalanan cenazesi, araba ile Bursa’ya götürülerek Murad II türbesi yanına gömüldü; türbesi Mustafaiatik kümbeti diye anılır.

Bir cevap yazın