Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mustafa Fazıl Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa, Prens Mustafa Fazıl Paşa,Mustafa Fazıl Paşa Kimdir (Mustafa) Mısırlı, mısırlı prens (Kahire 1829-istanbul 1875).

Mustafa Fazıl Paşa Hayatı

Hıdiv İsmail Paşanın kardeşi.

İstanbul’a gelerek Babıâli’ye girdi (1845); sonra vezir rütbesiyle Tanzimat Meclisi üyesi (1857), Maarif (1862), aynı yıl Maliye nazırı oldu.

İsmail Paşa, Abdülaziz’den Mısır valiliğinde veraset usulünün değiştirilmesi ve hıdivlik ünvanı ile ilgili fermanları almayı başarınca Mustafa Fazıl Paşa hıdiv olma hakkını kaybetti; Avrupa’ya kaçtı.

Genç Osmanlılar cemiyeti üyelerine paraca yardım etti.

Abdülaziz’in Fransa gezisi sırasında affedilmesi dileğinde bulundu; affedilince İstanbul’a döndü (1867).

Yüksek meclis başkanlıkları, Maliye ve Adliye nazırlıkları gibi görevlerde bulundu.

Zengin, cömert ve bilgili bir kişi olarak ün yaptı.

Bir yanıt yazın