Mustafa Halim Efendi Kimdir,Hayatı | Hattat Biyografileri |

Mustafa Halim Efendi

Türk hattatı (İstanbul 1898-1964).

öğrenimini İsakapısı ve Hasekigülşenimaarif mektebinde yaptı.

Sanayii Nefise mektebine ve Medresetül Hattatine devam etti.

Hattat Diyarbekirli Hamid Beyden ve Divanı Hümayun kalemi müdürü Ferid Beyden ilham aldı.

Hasan Rıza ve Kâmil Efendiden sülüs ve nesih, Hulusi Efendiden tâlik öğrendi.

Matbaai Askeriye ve Evkaf matbaası hattatlıklarında görev aldı.

Daha sonra Güzel Sanatlar akademisinde hoca oldu.

Yazı sanatının sülüs, nesih ve celî türlerinde başarılı eserler veren Halim Efendi, Sultan selim camii kubbesinde, Azap kapısı camii kubbesinde, Süleymaniye camii şadırvan ve kapılarında görülen hat kompozisyonlarını yaptı.

Bunlardan başka İstanbul ve Ankara’daki camiler için birçok yazı düzenledi.

Eski Kur’an yazmalarının onarılmasında çalıştı.

Bir cevap yazın