Mustafa Kamil Paşa Kimdir,Hayatı

Mustafa Kamil Paşa Kimdir,Mısırlı siyaset adamı (Kahire 1874 – 1908).

Mustafa Kamil Paşa Hayatı

Hukuk öğrenimi gördü.

El – Medrese adlı bir dergi çıkardı.

Mısır’daki İngiliz işgaline karşı Fransa’nın yardımını sağlamak için çalıştı.

Osmanlı ordularının Yunanlıları yenilgiye uğratması üzerine (1897), Osmanlıların Yunanistan’ı, İngilizlerin de Mısır’ı karşılıklı boşaltmalannı teklif etti, ingilizleri Mısır’dan çıkarmak için Fransa’ya güveniyordu, ancak Fransa’nın İngiliz baskısı karşısında Faşoda’dan (Kodok) çekilmesi Sudan’ın İngiliz – mısır ortak yönetimine verilmesi (1899) üzerine El-Liva (Bayrak) gazetesini çıkarmaya başladı (1900) ve mısırlı vatanseverleri bu gazete çevresinde topladı.

Osmanlı – mısır dostluğunu destekledi.

Abdülhamid II, kendisine önce bey, sonra paşa unvanını verdi (1904).

Aynı yıl İngiltere ile Fransa arasında bir antlaşma imzalanarak Mısır, İngilizlere terk edildi.

Danşuvay’da (Delta bölgesinde bir köy) İngilizlerin birçok kimseyi idam ve hapsetmeleri üzerine İngiltere’ye giderek lord Cromer’in yerinden alınmasını sağladı.

Mısır’ın osmanlı yönetimine geçmesini istemekle suçlanınca «Mısır Mısırlılarındır» fikrini ortaya attı.

1907’de L’Etendard Egyptien ve The Egyptian Standart gazetelerini çıkarmaya başladı.

Bundan sonra El – Hizbü’l Vatani partisini kurdu (1907) ve ömrü boyunca bu partinin başkanlığına seçildi.

Bir cevap yazın