Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mustafa Sunar Kimdir,Hayatı | Besteci Biyografileri |

Mustafa Sunar Kimdir,Mustafa Sunar Kemani Eyyubi, Türk bestecisi (İstanbul 1881-1959).

Eniştesi Üsküdarlı Bestenigâr Ziya Beyin teşvikiyle küçük yaşta keman çalmaya başladı.

Mustafa Sunar KimdirMustafa Sunar Hayatı

Santuri İshak Efendiden ilk keman derslerini aldı.

Daha sonra Kemani Tatyos, Kemani Ağa, Kemani Memduh gibi devrin ünlü icracılarıyla Bolahenk Nuri Bey, İsmail Hakkı Beyden usul ve nazariyat dersleri aldı.

Bahriye Nezareti Munasebe kaleminde çalıştı.

Çeşitli okullarda musiki öğretmenliği yaptı (1923-1945).

Sonra, İstanbul Konservatuvarı İcra heyetine girerek yalnız musikiyle uğraştı.

Besteleri: altı Saz Semaisi (üçü kürdîli hicazkâr, ikisi sultanîyegâh, biri mahur); tahir buselik Longa; Hicaz Peşrev ve Nişaburek Peşrev.

Ayrıca İlâhi, şarkı ve marş türünde eserleri vardır.

Bir yanıt yazın