Mustafa Süruri Muslihiddin Kimdir,Hayatı

Mustafa Süruri Muslihiddin

Türk şair ve bilgini (Gelibolu, ? – 1561).

Medrese öğrenimi gördü.

Müderris, şeyhülislâm Muhiddin Fenarî’ye tezkireci, Emîr-buharî zaviyesi şeyhi oldu.

Şehzade Mustafa’nın hocalığına getirildi (1547).

Şiirlerinin toplandığı Dıvan’ından başka edebiyat ve din konularını işleyen arapça türkçe kitapları vardır.

En ünlü eseri: Bahr -ül-Maarif (Bilgiler Denizi).

Bir cevap yazın