Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mustafa Zihni Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mustafa Zihni Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (İstanbul 1838-1911).

Mektebi Maarifi Adliye’de okudu. Mustafa Zihni PaşaMektupçu, sadaret mektupçusu, başvekâlet müsteşarı, maliye vekili oldu (1884).

Evkaf, ticaret ve maliye nazırlıklarında bulundu.

Selânik, Halep ve Bursa valilileriyle görevlendirildi.

1908’den sonra Şûrayı Devlet reisi ve Âyan üyesi oldu.

Bir yanıt yazın