Mustafa Zühtü İnhan Kimdir,Hayatı

Mustafa Zühtü İnhan Türk iktisatçısı (1881 – İstanbul 1970).

Mustafa Zühtü İnhan Hayatı

Mülkiye mektebini bitirdi (1902). Abdülhamid II yönetiminde istibdata dayanamayarak gizlice Rusya’ya geçti.

Bir süre Leningrat’da kaldı (1902-1904). Sonra Almanya’ya gitti. Berlin üniversitesinde ihtisas yaptı, ikinci Meşrutiyet ilân edilince Türkiye’ye döndü (1908).

İstanbul Dârülfünunu Hukuk bölümü İktisat ve ihsaiyat (istatistik) Müderris muavinliğine tayin edildi.

Çeşitli yüksek okullarda müderrislik yaptı. Ticaret ve iktisat vekâleti müsteşarlığına getirildi (1923); iktisat müşaviri olarak Lozan konferansına katıldı.

Eserleri: Usulü Maliye (1910);-Kavaidi Teklifiye (1912); İşletme iktisadı (1919); Sigortacılık Tekniği (1942).

Bir cevap yazın