Mute Seferi | Tarih Bilgileri |

 Muta seferi Hz. Muhammed zamanında İslâm kuvvetlerinin Muta şehrine yaptığı sefer.

Hz. Muhammed’in Busra kralına gönderdiği elçinin Gassanîler tarafından öldürülmesi üzerine, Hz. Muhammed 3 000 kişilik bir islâm ordusunu Zeyd bin Haris, Cafer bin Ebi Talib (Tayyar) ve Abdullah bin Revahe kumandasında Muta’ya gönderdi.

Bu sefer başarılı olamadı ve üç kumandan da şehit düştü.

Halid bin Velid İslâm ordusundan arta kalanları toplayarak geri çekildi.

Bir cevap yazın