Mütemadi Suç Nedir,Tanımı,Zaman Aşımı | Hukuk Bilgisi |

Mütemadi Suç Nedir,hareketten doğan sonucun birden sona ermeyerek zaman içinde devam ettiği suç türü.

İşlenen suç sonucunda meydana gelen zararın belli bir süre devam etmesi, suça mütemadi suç niteliğini kazandırmaz: herhangi bir suçun mütemadi suç niteliğini kazanabilmesi için, kanunda yazılı sonucun belli bir süre devam etmesi gerekir, hukuka aykırı durumun failin iradesine dayanması da zorunludur.

Ceza kanunlarının, zaman ve yürürlüğü bakımından ani ve mütemadi arasında fark vardır.

Mütemadi Suç Zamanaşımı

Mütemadi suç hakkında, temadinin sona erdiği andaki ara kanunu uygulanır.

Aynca zamanaşımı süresi de mütemadi suçlarda, temadinin sona ermesinden sonra başlar.

Suçun muhakemesini yapacak yetkili mahkeme, temadinin sona erdiği yer mahkemesidir.

Failin işlediği suçun mütemadi suç niteliğini taşıması, faile verilecek cezayı etkilemez; faile bir defa ve suçun karşılığı olan ceza verilir.

Bir cevap yazın