Mütercim Ahmed Arifi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mütercim Ahmed Arifi Kimdir,Ahmed Asım (Mütercim Asım da denir), osmanlı âlim, şair ve münşii (Gaziantep 1755-lstanbul 1820).

Mütercim Ahmed Arifi Hayatı

Divan kâtibiydi bilim adamı olarak İstanbul’a geldikten sonra tanındı.

Burhan-ı Katı (Kesin Delil) [1796] adlı farsça-türkçe lügatini Selim III’e sunarak müderrislik payesi aldı.

Sefaret ve-kayi-i tahriri, namenüvislik vazifelerine seçildi.

Vakanüvislik yaparken, şahsi düşünce ve tenkitlerini de yazmaktan çekinmedi.

özellikle vakaları karşılaştırarak yaptığı tenkitler uyarıcı oldu.

Avrupa medeniyetini almağa taraftar fakat fransız hayranlığına karşıydı, ikinci büyük lügati Kamus-ül-Mu-hit (1814-1815-1817) Türkiye’de Avrupa ilim kavramlarının anlaşılmasına büyük yardımcı oldu.

Kitaplarda üslûbu sade, dili hayli rahat ve samimî olduğundan tanzimat yazarları onu öncü tanıdılar ve kendilerine örnek tuttular.

Lügatlerinden başka Tercüme-i Si-yer-ül-Halebî (Misır 1832) [Halebî’nin Siyer Tercümesi], İhya Tercümesi, Asım Tarihi ve şiirleri vardır.

Bunlar arasında önemli olan bilhassa Asım Tarihi’dir.

Ayrıca, Hasan el-Cabartî’nin Fransızlar tarafından Mısır’ın işgaline dair Muzhur-ül-Takdis bi Hu-ruçi Taifet-il-Fransis adlı eserini türkçeye çevirmiştir.

Aslı el yazmasıdır.

Bir cevap yazın