Müteselsil Alacak Nedir,Özellikleri

Müteselsil Alacak Nedir,bir borcun çeşitli alacaklılarından her birinin, edimin tamamını isteyebileceği ve borçlunun da, alacaklılardan birine borcun tamamını yerine getirmek suretiyle borcundan kurtulduğu alacak.

Müteselsil alacaklı, müteselsil alacağın alacaklısı.

Müteselsil Borçların Özellikleri

Müteselsil borç, birden fazla borçlu bulunması durumunda, alacaklının, bunlardan herhangi birinden alacağın tamamının yerine getirilmesini isteyebileceği ve borçlulardan her birinin borcun tamamından sorumlu olduğu borç.

Müteselsil alacak’ta, alacağın birden fazla alacaklısı vardır.

Bu alacaklılardan her birinin tek başına alacağın tamamını isteme yetkisi bulunur.

Müteselsil alacak, sözleşmeden veya kanun hükmünden doğar. Müteselsil alacakta, bir borç ilişkisinden doğan birden fazla bağımsız alacak hakkı vardır.

Bu sebeple, alacaklılardan her biri, kendi alacağı üstünde serbestçe tasarruf edebilir.

Birbirinden bağımsız olan bu alacak hakları tek bir borç ilişkisine dayandığından, borçlunun alacaklılardan birine yapacağı ifa ile, bütün alacaklıların alacak hakkı sona erer.

Müteselsil alacak, hukuk uygulamasında pek sık rastlanmayan kurumlardan biridir.

Bir cevap yazın