Muvazaa Nedir

Muvazaa Nedir Bir akdin şekil ve şartlarını biçimlendiren iki tarafın, gerek bilerek ve gerekse akitte gerçek gayeyi gizlemek için kullandıkları tabirler ve gizlenmiş akdin hakiki durumuna denir.

Başka bir ifade ile, akit tarafların, her ikisinin birlikte açıklamış oldukları iradenin kasdedilen gayeyi göstermediğini bilerek uyuşmalarıdır.

Danışıklı dövüş anlamını da verir.

Bir cevap yazın