Nabizade Nazım Kimdir,Hayat,Eserleri | Yazar Biyografileri |

Nabizade Nazım Kimdir,Türk romancısı ve hikâyecisi (İstanbul 1862-1893).

Nabizade Nazım’ın Hayatı

İstanbullu Nabi Efendinin oğlu.

Mühendishanei Berrîi Hümayun idadisini topçu mülâzımı olarak bitirdi (1884).

Erkânı Harbiye mektebine girdi; bu okuldan erkânıharp kolağası rütbesiyle mezun oldu.

Bir süre matematik ve askerlik dersleri Nabizade Nazımokuttuktan sonra Erkânı Harbiye’de görevlendirildi.

İki yıl Suriye’de çalıştı.

Nabizade Nâzım, Karabibik ve Zehra adlı eserleriyle türk edebiyatında gerçekçi akıma öncülük etti.

Konusunu köy hayatından alan ilk yazılarını Servetifünun dergisinde yayımladı.

Eserlerinde ele aldığı çevreyi gerçekçi bir açıdan inceler.

Nabizade Nazım Eserleri

Yadigârlarım (1886); Zavallı Kız (1889); Bir Hatıra (1890); Karabibik (1891); Sevda (1891); Hâlâ Güzel (1891); Seyyie-i Tesamüh (Hoş görmenin Kötülüğü) [1892]; Bahtiyar mıdırlar; Zehra (1895).

Bir cevap yazın