Nablus Şehri | Coğrafya Bilgileri |

Nablus Şehri,Kudüs’ün kuzeyinde Batı Şeria Filistin Otoritesinin idaresinde olan büyük bir şehir.

Kudüs’ün 63 km kuzeyinde yer alan şehrin nüfusu 105.000’dir.

Nablus Kenti

Şehir nüfusunun büyük bir kısmını Müslüman Araplar oluşturur.

Şehirde ayrıca Hıristiyanlar ve küçük bir topluluk halinde de Samaritler yaşamaktadır.

Nablus’un vilayet sınırları içinde toplam 34.000 kişinin yaşadığı 3 Filistin Mülteci kampı bulunmaktadır.

Şehir çevreside ayrıca, İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı 14 yerleşim birimi bulunmaktadır.

50 000 nüf. Akdeniz’e doğru açık bir çukurluğun girişinde, Samiriye bölgesinin en büyük ticaret merkezidir.

Camii 1167’de Haçlılar tarafından yeniden yapılan eski Justinianus bazilikasıdır.

Yakında, Yakub’un kuyusu ve Yusuf’un mezarı. — Nablus vilâyeti, 427 000 nüf.

Nablus Tarihi

Flavia Neapolis adiyla Titus tarafından eski Şekem şehri yakınında kurulmuş bir roma kolonisi (M.S. 72) olan Nablus, İsrail hükümdarları devrinde önemli bir şehirdi; IV. yy .da piskoposluk oldu; Haçlılar devrinde hıristiyanlarla müslümanlar arasında sık sık el değiştirdi; 1120’de burada bir konsil toplandı.

Nablus, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında (1516) Türklerin eline geçti.

Osmanlı hâkimiyetinde Safed ve Gazze ile birleştirilerek merkezi Kudüs olan eyalete, sonra da Şam eyaletine bağlandı.

Birinci Dünya savaşında İngilizler tarafından işgal edildi (1918).

Bir cevap yazın