Nabukodonosor Kimdir | Biyografi,Tarih |

Nabukodonosor Kimdir,(«tacı koruyan» anlamında babilce Kelime,), Buhtunnasar, üç Babil kralının ortak adı.

Nabukodonosor I.

M. ö. 1146 – 1123 yılları arasında saltanat sürdü.

Elamlıları Zagros dağlarına kadar gerilettiği ve Asurlulara karşı başarısız bir saldırıya giriştiği bilinir.

Nabukodonosor II. 

Nabupolassar’ın oğlu (M.ö. 605-562). 612 Tarihlerinde med kralı Kyaksares’in kızıyla evlendi.

Asur devletinin yıkılışında etkili oldu.

593’te Kudüs üstüne yürüdü.

Kudüs kralını tutukladı ve halkını esir olarak Babiolania’ya götürdü.

Fakat Kudüs’ün bağımsızlığına dokunmayarak Sedekias adlı birini kral tayin etti.

Ancak bu yeni kral da kısa zamanda Tyr ile birlikte Babil’e düşmanca davranarak Mısır’a yanaştı.

Nabukodonosor ikinci defa Kudüs’e yürüdü.

Şehri M. ö. 586’da ele geçirdi.

Kudüs kralının gözlerini oydurarak Babil’e götürdü, oğullarını idam ettirdi ve şehre Babilonialıları yerleştirdi.

Nabukodonosor II devri Babil’in en parlak çağı oldu; Babil şehri gittikçe büyüdü: Krallık sarayı, Marduk tapınağı, Ziggurat, büyük köprü ve tahkimat (Medler duvarı, Iştar kapısı), Asma bahçeler bu devirde yapıldı.

Fakat bu kralın ölümünden sonra Babil devleti gittikçe zayıfladı.

Nabukodonosor III.

M.ö. 521 yılında pres kralı Dara’nın tahta çıkışı sırasında Babil’i Perslere karşı ayaklandıran bir zorbanın aldığı ad.

Dara şehri kuşattı.

Herodotos’a göre, ancak M. ö. 519’da yardımcısı Zapyr sayesinde alabildi.

Hükümdarlığını ilân etmiş olan Nabukodonosor III de 3 0000 babilli ile birlikte idam edildi.

Nabukodonosor Heykeli

Tevrat’ta (Daniel II, 31-35), Nabukodonosor’un, rüyasında altın, gümüş tunç ve demirden yapılmış, ayakları kilden devâsâ bir heykel gördüğü anlatılır.

Dağdan yuvarlanan bir taş bu heykelin kilden ayaklarına çarparak heykeli yıkar ve bir taş yığını haline getirir.

İktidarın en iyi bir şekilde yerleşmiş gibi göründüğü zaman, genellikle zayıf bir temele sahip bulunduğunu ifade etmek için Nabukodonosor’un heykeli hatırlatılır.

Bir cevap yazın