Nahçivan – Azerbaycan,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Nahcivan Hakkında Ansiklopedik Bilgi,Nahçivan,Azerbaycan’a bağlı özerk cumhuriyet, 278 000 nüf. Başkenti, Nahçivan.

Nahçivan
Nahçivan,Azerbaycan’a bağlı özerk cumhuriyet, 278 000 nüf. Başkenti.

Cumhuriyet, Aras’ın çığırı kıyısında İran sının boyunca uzanan bir iç havzadadır.

Türkiye ile on üç kilometrelik bir sınırı vardır.

Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan yol Dilucu’nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü’nden geçmektedir.

Başkent, Ptolemeaios’un sözünü ettiği Maksyana’nın yerinde kurulmuştur.

Nüfusun büyük bölümünü Tatarlar, bir bölümünü de Ermeniler meydana getirir.

Nahçivan Coğrafi Özellikleri

Nahçıvan, 5.363 km2 yüzölçümüne sahiptir (Nahçıvan şehri – 35.48 km², Kengerli İlçesi – 682 km², Culfa İlçesi – 995 km², Ordubad İlçesi – 972 km², Sederek İlçesi – 151.34 km², Şerur İlçesi – 707.5 km², Şahbuz İlçesi – 918 km² olmak üzere) .

Arazi yapısı dağlık bir nitelik gösteren Nahçıvan’da ovaların toplam araziye oranı % 20, ormanların oranı ise % 2 civarındadır.[kaynak belirtilmeli]

Azerbaycan’a bağlı olmakla birlikte, bu ülkeyle fiziki bağlantısı olmayan Nahçıvan, Türk devletleri arasında Türkiye ile fiziki bağlantısı bulunan tek toprak parçasıdır.

Türkiye ile Nahçıvan arasında 18 km’lik bir sınır bulunmaktadır.

Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye’nin Iğdır ili arasındaki uzaklık 160 km olup, iki şehir karayolu ile birbirlerine bağlanmıştır.

İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Kapısı’ndan gerçekleştirilmektedir.

Nahçivan Tarihi

Halife Osman zamanında islâmlar tarafından ele geçirildi.

Muaviye zamanında geniş ölçüde onarım gördü.

Kanunî zamanında Osmanlılar tarafından alındı.

1828’de Rusların eline geçti.

Rusya’da 1917 devriminden sonra Azerbaycan cumhuriyetine bağlı Nahçivan Sovyet Sosyalist cumhuriyeti kuruldu. Nahçivan’da XVI. yy.da 10 200 ev, 70 cami, 20 han, 7 hamam, 1 000 dükkân vardı.

XIX. yy.da şehrin nüfusu 12 611, köyleriyle birlikte 92 355’ti.

1870’te buradan anrılan bazı Ermeniler, Rostov’un 2 km kuzeydoğusunda, Don ırmağının Azak denizine döküldüğü yerden 40 km yukanda Nahçivan adıyla anılan kasabayı kurdular.

19 455 Nüfusu olan bu kasabada iç yağı, mum, tuğla fabrikaları vardı.

Balık avcılığı yapılıyordu.

Nahçivan

Bir cevap yazın