Nahid Sırrı Örik Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Nahid Sırrı Örik Biyografi, Nahid Sırrı Örik Hayatı,Nahid Sırrı Örik Kimdir Türk hikâyecisi ve romancısı (İstanbul 1895 – 1960).

Nahid Sırrı Örik Hayatı

Afitabı Maarif rüştiyesini bitirdi.

Bir süre Hukuk mektebine devam etti (1913).

Cumhuriyet gazetesinde (1928) ve Millî Eğitim bakanlığında mütercim olarak çalıştı.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerini dolaştı.

Eserlerinde daha çok çocukluk hayatının izleri görülür.

Nahid Sırrı Örik Eserleri

Hikâyeleri: Kırmızı ve Siyah (1929); Sanatkârlar (1932); Eski Resimler (1933). İncelemeleri: Edebiyat ve Sanat Bahisleri (1933); Tarihî Çehreler Etrafında (1933); Roman ve Hikâye (1933). Romanları: Eve Düşen Yıldırım (1934); Kıskanmak (1946); Sultan Hamid Düşerken (1957). Yol notları: Anadolu (1939); Bir Edime Seyahatnamesi (1941). Ayrıca, Muharrir (1934) adlı bir oyunu vardır.

Bir cevap yazın