Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Namazgah Nedir,Namazgah | Din Bilgileri |

Namazgah Nedir, Açıkta namaz kılmak için hazırlanan ve kıble yönünde mihrap yerine dikili bir taşı bulunan alan, üstü açık mescit.

Namazgah, genellikle şehir dışında, kırda, bir mihrap konularak toplu namaz kılmak için yapılırdı.

Bunların çoğunda mimber vardı.

Eskiden uzun yollarda, kervanların konakladıkları yerlerde biçer büyük namazgah kurulurdu.

Bu yerlerin çevresine ve içine gölge vermek için ağaçlar dikilir, yakınlarına da su içmek, abdest almak ve hayvanları sulamak için çeşme yapılırdı.

Bulundukları çevrenin anlayış ve geleneklerine göre özellikleri olan namazgâhlar, taştan, ahşaptan, kerpiçten yapılırdı.

Bazı namazgâhların üzerleri açık, bazılarının kapalı olurdu.

Hutbe için küçük merdiveni olan namazgâhlar da Yardı.

Bunların bazıları yontma veya kesme taştan duvar örülerek kurulur, bazıları işlemeli, oymalı, kenarları ağaç parmaklıklı olurdu.

Arabistan çöllerinde, Kuzey Afrika’da, Asya’da ayrı ayrı özellikleri bulunan namazgâhlar vardı.

Namazgâhlara Anadolu’nun birçok yerinde bugün de rastlanır.

Bir yanıt yazın