Name i Hümayun Nedir,Defterleri

Name i Hümayun Nedir,Namei hümayun süslü özel kâğıtlara yazılır ve name kesesi ile birlikte kutuya (kozak) konurdu.

Namei hümayuna altın yaldızlı tuğra çekilirdi. Name sadrazam tarafından yazılmışsa, kenarına altın yaldızlı iki satır halinde padişahın adı yazılırdı.

Padişahın Mekke şerifi, Fas hâkimi, Kırım hanı ve öteki hükümdarlara gönderdiği namelere ise tuğra çekilmez, yalnız ikinci satırın altına altın yaldızla adı yazılırdı.

Gayrıresmî gidecek olan namei hümâyuna padişah elyazısıyla imzasını atardı.

Mekke şerifi, Fas hâkimi ve Kırım hanına gönderilen namei hümayunlar yeşil atlas keseyle birlikte altın kozak içine konurdu.

Erdel kralına 1572’ye kadar atlas kese ve gümüş kozak ile name gönderilirken, sonraları kızıl atlas ve gümüş kozak ile gönderildi.

Leh hatmanına, sadrazamın gönderdiği namelerin kapaklarına, gönderilen hükümdar ve beylerin lakapları yazılırdı.

Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında, dost ve komşu devletlere birer elçiyle name gönderilir ve giden elçilere hükümdarın tuğrasıyla namei hümayun verilirdi.

Bir cevap yazın