Nasuh Paşa Kimdir,Hayatı

Nasuh Paşa Kimdir,Türk sadrazamı (öl. İstanbul 1614).

Nasuh Paşa’nın Hayatı

Devşirme olarak saraya girdi. Zülüflü baltacı, müteferrika çavuşluğuyla Zile voyvodası, kapıcılar kethüdası (1599). Halep beylerbeyi (1503), Sivas beylerbeyi (1604) oldu.

Celâli Uzun Halil üstüne gönderildi. Bolvadin köprüsünde yenildi; Cigalazade Sinan Paşanın yerine üçüncü vezirlikle doğu serdarlığına tayin edildi ve ayrıca Bağdat valiliği verildi.

Bu göreve giderken yolda, Tavil Mehmed’in baskınına uğradı (1606); yaralı olarak Cezire’ye gelebildi.

Celâlî isyanlarını bastırmakla görevlendirilen Kuyucu Murad Paşanın çağrılarına uymayan Nasuh Paşa, daha sonra Bayburt’ta ondan af diledi (1608).

İran Şahının Bağdat’ı alacağı haberi duyulunca İran’a saldırma emri aldı (1609). Murad Paşa ile îran seferine çıktı.

Kuyucu Murad Paşa ölünce sadrazam oldu (1610). Başlayan barış görüşmelerinin sonucunu beldedi; bu sırada Ayşe Sultan ile nikâhtandı.

İranlılar ile kendi adını taşıyan antlaşmayı yaptı (1612). Aynı yıl, Avusturyalılar ile de Zitvotorok antlaşmasını imzaladı.

Nasuh Paşa Sadrazamlığı boyunca Malta ve Floransa donanmalarıyla mücadele etti; bu arada âsi Manoğlu Fahreddin’in yenilmesine, Suriye’deki dürzî isyanının bastırılmasına çalıştı.

Sinop’u yağmalayan Kazakları, Şakşakî İbrahim Paşa kuvvetleriyle yenilgiye uğrattı.

Müftü Hocazade Mehmed Efendi ile Hacei Sultanî Mustafa Efendiyi öldürterek Arnavuluk’a kaçmak istediği Ahmed I’e iletilince, padişah Nasuh Paşayı idam ettirdi.

Bir cevap yazın