Nasuhizade Ali Haydar Efendi Kimdir,Hayatı

Nasuhizade Ali Haydar Efendi Kimdir,Hayatı,(1837-1903)-Kadı, hukuk bilgini ve şair.

İstanbul’da doğdu.

Seraskerlik Dairesi Kâtibi Rumelili Numan Efendi’nin oğludur.

Şeyh Mustafa Efendi’den fıkıh ve tefsir dersi aldı.

Rüştiyeyi okudu.

Tikveşli Yusuf Efendi’nin cami derslerine devam etti.

Mekteb-i Nüvvab’ı birincilikle bitirdi.

Tuna ve İzmir kadılıklarında, Divan-ı Temyiz Reisliğinde bulundu.

Meclis-i Tetkikat-ı Şeriye üyesi olarak İstanbul’a geldi 1884 yılında Hukuk Mektebinde Mecelle öğretmeni, 1885 yılında Maârif Meclisi Reisi, 1900 yılında Hukuk Mektebi Fıkıh Usûlü öğretmeni, Doğu Rumeli İslâm Cemaâtı Nâzırı oldu.

28 Kasım 1903 tarihinde İstanbul’da Koska’daki konağında 66 yaşında iken vefat etti.

Hukuk Mektebi öğretmenlerinden Küçük Haydar’dan ayırmak için “Büyük Haydar Efendi” veya “Haydar Molla” denilmektedir.

Nasuhizade Ali Haydar Efendi Eserleri

1.Usul-i Fıkıh Dersleri (Hacı Adil Arda yayınladı.)
2.Mecelle Şerhi.

Bir cevap yazın