Naum Paşa Kimdir,Hayatı

Naum Paşa Kimdir,NAOM PAŞA, Türk devlet adamı (İstanbul 1850 – Paris 1911).

Doktor Cebrail Efendinin oğlu, ilk memurluğu Hariciye Tahrirat kalemindeydi. Petersburg elçiliğinde birinci kâtiplik yaptı.

Berlin kongresine (1878) gönderilen birinci delege Kara Teodori Paşanın kâtibi, sonra tahriratı hariciye kâtibi, vezir rütbesiyle Cebelilübnan mutasarrıfı (1892) ve hariciye müsteşarı oldu.

İkinci Meşrutiyetten sonra kurulan Sait Paşa kabinesinde nafıa nazırlığına getirildi.

Birkaç gün sonra kabine düşünce tekrar hariciye müsteşarlığına döndü. Son görevi Paris elçiliğiydi.

Bir cevap yazın