Nazmi Tekkesi Mescidi

Nazmi Tekkesi Mescidi veya Yavaşça mehmed ağa mescidi, İstanbul’da Şehremini’de, Baruthane caddesinde mescit. Çavuşbaşı Yavaşça Şahin tarafından yaptırıldı (XVI. yy.), önce zaviyenin tevhidhanesi olarak inşa edildi; sonra şeyh Nazmi Efendi tarafından bir mimber eklendi. Defterdar Atıf Mustafa Efendi, tevhidhaneyi yıktırarak mescit durumuna getirdi.

Bir cevap yazın