Nazmizade Hüseyin Murtaza Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Nazmizade Hüseyin,(Murtaza,  denir), Türk tarihçisi (öl. Bağdat 1721).

Nazmizade Hüseyin Murtaza

Medrese öğrenimi gördü, sonra Bağdat hazinei maliye ruznameci vekili oldu.

Tarih konularını işledi.

Eserleri: Gülşen-i Hulefâ (Halifelerin Gülbahçesi); Terceme-i Tarih-i Timur (Timur Tarihi Tercümesi); Şerh-i Kaside-i Frezdek (Frezdek Kasidesi Şerhi); Tezkire-i Evliya’yı Bağdat (Bağdat Velileri Tezkiresi); Divan; Terceme-i Kabusname (Kabusname Tercümesi).

Bir cevap yazın