Neandria Antik Kenti | Tarihi Yapılar |

Neandria Antik Kenti Çanakkale’ye 70 km, Ezine’ye 18 km uzaklıkta Çığrı dağı üzerinde yunan şehri.

Ksenophon ve Plinius’a göre Aiol yerleşmesidir.

Bu hususu M.ö. V. yy.a ait bir Aiol yazıtı doğrular.

M.ö. 453’ten 431’e kadar Attike-Delos Deniz birliğine üye olan şehir, M.ö. 399’da satraplık bölgesinin içine alındı.

M.ö. IV. yy. sonuna doğru (M.ö. 310) şehir halkı Antigonos tarafından Aleksgoneia’ya yerleştirildi.

O zamandan beri bu bölgeye yerleşen toplulukların çoğu, şehri kendilerine mal ettiler.

Şehir halkının sürekli değişmesi ve savaşlar, Neandria’nın harap olmasına yol açtı.

XIX. yy.ın sonlarına doğra, bir İngiliz arkeologu, duvar kalıntılarına ait mimarî bir parçanın ele geçirilmesiyle Neandria’nın varlığını keşfetti.

1889’da alman R. Koldewey, şehirde kazı yaptı ve ortasında bir sıra sütun bulunan bir tapınağın temellerini ortaya çıkardı.

1 400 m uzunluğunda ve 450 m genişliğindeki şehri 3 200 m uzunluğunda ve 3 m genişliğinde bir sur çevirir.

Şehrin dört ana kapısı vardır.

Koldewey, surların M.ö. V. yy.a ait olduğunu belirtir.

Yamaçlar fazla dik olduğu için surlarda kule sayısı çok değildir.

Yalnız güney yönde, dört köşeli kuleler yer alır.

Her kuleye içeriden taş merdivenlerle çıkılır.

Ayrıca şehirde M.ö. VII. yy.a ait evlere, 12,87 X 25,00 m boyutlarında bir tapınak ve kapı girişlerinin çevresinde mezarlara rastlanıldı.

Bir cevap yazın