Necef Çölü,Tarihi,Özellikleri

Necef Çölü İsrail devletinin güneyinde çöl, Mısır ile Ürdün arasında bir köşe halinde uzanır: kuzeyde Beerşeba bölgesi ve Lut gölü, güneyde Akabe körfeziyle sınırlıdır.

Necef’in kaynaklan 1948’den beri metotlu bir şekilde incelendi; çölün değerlendirilmesi, genç İsrail devletinin başarması gereken en büyük işlerden biridir.

Çölün ortasında kurulan tarım işletmelerine 500 km uzunluğunda beton borularla su ulaştırılması sayesinde 100 000 hektarlık bir alanda tahıl (İsrail üretiminin yansı) ve meyve ağaçları yetiştirildi.

Süleyman peygamber zamanından kalma bakır madenleri yeniden çalışacak hale getirildi, petrol, fosfat, manganez yatakları işletilmeğe başlandı.

Necef Çölü Tarihi

Necef çölünün mülkiyeti İsrail ile Ürdün arasında çekişmeğe yol açtı. Birleşmiş Milletlerin 1947’de kabul ettiği bölüşme planı bölgenin büyük bir kısmını, Bernadotte planı (haziran 1948) ise tamamını İsrail’e veriyordu. 1948 Çarpışmalarından sonra İsrail bütün Necef’e kesinlikle sahip oldu.

Bir cevap yazın