Necef,Necef Şehri,Tarihi

Necef,(Meşhedi Ali de denir), Irak’ta (Kerbelâ ili) şehir, Hilla’nın güneyinde; çöl kenarında; 585,600 nüf. Şiilerin hac merkezi (halife Ali’nin mezarı).

Necef Şehri

Küfe çevresinde, halife Ali’nin mezarının bulunduğu yerde kuruldu. Emevîler zamanında, halife Ali’nin gömüldüğü yer gizli tutulduğu için, bu konuda değişik görüşler ortaya atıldı. Bazı tarihçiler Ali’nin mezarının Necef’te olmadığını ileri sürdü.

Necef Tarihi

Buradaki mezarın Adem veya Nuh peygambere ait olduğu söylentileri de çıktı. Necefteki imamın mezarı üzerinde değerli halı ve perdelerle süslü büyük türbe, Musul Hamdanî hükümdarı Ebülheycâ tarafından yaptırıldı.

Şiî büveyhî hükümdarı Adududdevle de burada bir türbe yaptırdı (980). Necef, 1052’de Bağdatlı mutaassıplar tarafından yakıldı.

Selçuklu hükümdarı Melikşah ve veziri Nizamülmülk, Ali ve Hüseyin’in mezarlarını ziyaret ettiler (1086),İlhanlılar devrinde şehre Fırat üzerinde bir kanal (Esk. Nehrül-şah, bugün El-Kena) açtırıldı (1263). Kısa bir süre sonra tıkanan kanal, Şah İsmail’in emriyle temizletildi (1508).

Kanunî Sultan Süleyman 1534’te kutsal yerleri ziyaret etti. Yeni açılan bir kanal (1793) kısa zamanda tekrar tıkandığı için, Abdülhamid II, burada Zeri el-Şeyh ve El-Haydariye kanallarını açtırdı.

Osmanlı hâkimiyetinin son devirlerinde şehir, Kerbelâ sancağına bağlı bir kaza merkeziydi.

Birinci Dünya savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edildi; sonra Irak devleti sınırlan içine alındı.

Bir cevap yazın