Necip Melhame Paşa Kimdir,Hayatı

Necip Melhame Paşa Beyrutlu Melhame Beşare Efendinin oğlu.

Beyrut’ta hukuk öğrenimi gördü. Tunus Maliye nazırlığında görev aldı. Burada bir gazete çıkardı.

Sonra Osmanlı devleti hizmetine girdi. 1908 Meşrutiyetinden sonra Ticaret ve Nafıa nezareti müsteşarı oldu.

Curnalcılığı ve rüşvetçiliği yüzünden halkın, aleyhine dönmesi üzerine kardeşi Selim ile Avrupa’ya kaçtı ve orada öldü.

Bir cevap yazın