Neşet Süleyman Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Neşet Süleyman Efendi Türk şairi (Edirne 1736-İstanbul 1808).

Ahmed III ve Mahmud I’in musahibi Ahmed Refiî Efendinin oğlu.

Mevlevî tarikatına girdi.

Tahmasp Kulı Hanın İstanbul’a gelen hekimi Aymânî ve Dayczade Cûdî Efendiden ders aldı.

Bursalı Mehmed Emin Efendinin etkisiyle nakşibendi tarikatına girdi.

1768 Rus seferine katıldı.

Divan’i, öğrencisi Pertev tarafından düzenlendi.

Neşet Süleyman Efendi Eserleri

Terceme-i Şerh-i du Beyt li-Hoca Neş’et (Hoca Neşet’in İki Beytinin Yorumunun Tercümesi) [Câmî’nin iki beytine yazdığı 60 sayfalık tasavvufî bir yorum]; Tufan-ı Marifet.

Bir cevap yazın