Nesevi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Nesevi Kimdir,(Muhammed Ahmed), Harizmşahlar devri tarihçisi (Harendiz ?-Meyyafarıkin, Silvan 1231).

Çocukluk ve gençlik yıllarını ülkesi olan Nesa’da geçirdi.

Harizmşahlar hükümdarı Muhammed Harizmşah’ın yanında bazı görevlerde bulunduktan sonra Celâleddin Harizmşah’ın İnşa divanı reisi oldu.

Selâhaddin tarafından Nesa’ya vezir rütbesiyle vali tayin edildi; fakat sultanın yanında kalmayı tercih etti.

Moğollar ile yapılan mücadeleler sırasında Celâleddin’in yanında bulunan Nesevî, Hâni yakınındaki kuşatmadan kaçamadı ve yakalanarak bir süre Âmid’de tutuklu kaldı.

Siretüs Sultan Celâleddin Mengübirti (Sultan Celâleddin Mengübirti’nin Hayatı) adlı eserinin baş tarafında Harizmşahlar devletinin İdarî, askerî teşkilâtı ve Celâleddin’in saltanatına kadarki dönemi hakkında geniş bilgi vardır.

Bu eser Necip Asım tarafından Türkçeye çevrilerek basıldı (1934).

Bir cevap yazın