Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Neticesi Harekete Bitişik Suç Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Neticesi harekete bitişik suç nedir,Neticesi harekete bitişik suçlarda, hareket yapılır yapılmaz suç’da tamamlanmış olur.

Ayrıca bir neticenin doğması aranmaz.

Meselâ sözle hakaret suçunda hakaret teşkil eden sözlerin söylenmesiyle hakaret suçu gerçekleşmiştir.

Neticesi harekete bitişik suçlarda en büyük özellik bu suçlara teşebbüsün mümkün olamamasıdır.

öte yandan suç, bu durumda, hareketin yapıldığı yer ve zamanla işlenmiş olur ve zamanaşımı o andan itibaren işlemeye başlar.

Neticesi hareketten ayrı suç’larda, hareket yapılmasına rağmen neticenin meydana gelmemesi mümkündür; adam öldürme suçunu işlemek isteyen failin mağdura ateş etmesine rağmen ona isabet ettirememesinde olduğu gibi.

Bu durumda suçun hareket kısmını meydana getiren ateş etme fiili tamamlanmış olsa bile, ölüm sonucunun gerçekleşmemesi imkân dahilindedir.

Bu durumda da, sonuç doğmadığı için suç gerçekleşmez.

Buna göre neticesi hareketten ayrılabilen suçlarda neticenin gerçekleştiği yer ve zamanda suç tamamlanmış olur.

Ayrıca, bu suçun yargılanması bu yerde yapılır.

Bir yanıt yazın