Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Neva Buselik Makamı,Özellikleri | Kültür,Sanat,Müzik |

Neva Buselik Makamı neva makamına buselik beşlisi veya tam dizisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir.

Seyri, neva’dan sonra buselik göstererek «dügâh-la»da kalır.

Güçlüler, birinci derecede neva makamının güçlüsü olan «neva-ne», ikinci derecede de buselik makamının güçlüsü olan «hüseynîmi» perdesidir.

Donanıma neva dizisinin işaretleri, yani si koma bemol (d) ile fa bakiye diyez ( t ) konur.

Buselik kalışı için «si» ve «fa»daki değiştirme işaretleri bekâr ( e ) «la» kaldırılır ve yeden perdesi olan sol’a bakiye diyezi ( ” ) konur.

Bu makama örnek olarak, Abdullah Efendinin ağır çenber bestesi, ağır ve yürük semaileriyle bir şarkısı, Zekâî Dedenin çenber ve hafif besteleriyle, sengin ve yürük semaüeri, H.S. Arel’in saz semaisi, Mustafa Çavuşun düyek, şarkısı v.d. gösterilebilir.

Bir yanıt yazın