Nevbet Çalmak Nedir,Tasavvuf

Nevbet Çalmak Nedir,Osmanlı imparatorluğu devrinde, sarayda ve bazı özel yerlerde belirli zamanlarda icra edilen askeri musiki. (Nevbeti Sultanî de denir.) [Belirli saat ve yerlerde padişah huzurunda verilen bu konserler Mahmud II zamanında, Yeniçeri ocağı ve Mehterhane kaldırılınca sona erdi.]

Nevbet çalmak (veya vurmak)

Mehter takımının konseri. (Nevbet, sarayda sabah, ikindi ve yatsı namazlarından önce ve sonra; ayrıca, ikindi divanından önce çalınırdı.

Mehterhane saraydan başka büyük konak ve diğer birçok yerde de nevbet çalardı.) Nevbeti müetteb birbirine bağlı dört parçadan meydana gelen güfteli musiki eseri. (Nevbe de denir.) [Parçanın makamı, başında ve sonunda aynı olurdu.

Nevbeti mürettebin her parçasının adı başkaydı: birincisine kol; İkincisine gazel; üçüncüsüne terdane; dördüncüsüne jerudeşt denirdi. Her birinin kendine özgü şartlan vardı.]

Tasavvuf

Nevbet (veya nevbe), bayramlarda ve kandil gecelerinde kadirî, rıfaî, bedevî, sadî tekkelerinde halile, kudüm ve mazhar çalınarak yapılırdı.

Ramazan bayramında üç, kurban bayramında iki defa yapılan bu tören üç bölüme ayrılır.

Tekkenin şeyhi, başka dergâhlardan gelen şeyhler ve zâkirbaşı haille: dedeler ve zâkirler kudüm; dervişler de mazhar vururlardı.

Birkaç saat süren bu törende uşşak ve hicaz makamlarındaki Şeyenlillâh nakaratlı iki beste, sık sık okunurdu.

Beş bölüm olan bu eserin her bölümünün bitiminde zâkir başı, Aktâbı Hamse’yi (Beş kutbu [Abdülkâdir Geylânî, Ahmed Rifaî. Ahmed Bedevî, İbahim Düşûkî, Sadeddin Cibavî] öven kasideler) okurdu.

Bir cevap yazın