Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Nevizade Atayi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Nevizade Atayi Hakkında Bilgi, Nevizade Atayi Hayatı ve Eserleri, Nevizade Atayi Kimdir?,Nevizade Atayi Kimdir Türk şairi (Manisa 1583-İstanbul 1635 ya da 1640).

Nevizade Atayi Hayatı

Mehmet lll’ün hocalarından Akhisarlı Nasuh Nevali Efendi’nin oğlu olan Nevizade Atayi’nin (Ataide denir; asıl adı Ataullah’tır), yaşamı üstüne pek bilgi yoktur.

Kaynaklarda müderrislikten emekli olduğu kaydedilir.

Ölüm yılı da tartışmalıdır.

Üstelik tarihler arasında büyük fark vardır.

Babasının 1583-1595 yılları arasında Mehmet lll’ün öğretmeni olduğu ve Atayi’nin bu yıllarda doğduğu düşünülürse, 1640 tarihi daha doğru görünmektedir.

Özellikle gazelde başarılı bir ozan olan Nevizade Atayi, Baki’nin izleyicilerindendir.

Divan’ı (basılmamıştır) az sayıda şiir içerir.

Asıl başarısını,XVIII.yy’da başlıca temsilcisi sayıldığı mesnevi türünde göstermiş, 1588-1634 arasında yaşamış padişah, vezir, bilgin ve şeyhleri anlattığı Şakayık Zeyt i 1851’de basılmıştır.

Bir yanıt yazın