Neyzen Aziz Dede Hayatı

Neyzen Aziz Dede Hayatı (1835-1905)-Bestekar.

Neyzen Aziz Dede Hayatı
Neyzen Aziz Dede,(1835-1905)-Bestekar.

1835 yılında İstanbul’da Doğancılar’da dünyaya geldi.

Gençliğinde Mısır’a giderek oranın ünlü neyzenlerinden ve musiki hocalarından dersler aldı.

Sivaslı lakabıyla anılan birinden neyzenliği öğrendikten sonra Gelibolu’ya geldi.

Ağazade Mevlevihanesi şeyh vekili Ali Efendi’nin meşihatı sırasında matbaha soyundu.

Hüsameddin Dede’nin şeyhliği sırasında çilesini tamamladıktan sonra da Üsküdar’a gelip yerleşti.

Devrinin ünlü neyzeni Salim Bey’den ney ve musiki meşketti.

Aziz Dede, Salim Bey gibi güçlü bir üstaddan ders almaya başladıktan sonra musiki alanında olgunlaşmış ve özellikle icrakarlıkta devrinin ney virtüözü olmuştur.

Neyzen Emin Yazıcı, Hattat Sami Efendi’den naklen diyor ki:

“Aziz Dede, neyi üflemek amacıyla Üsküdarlı Salim Bey ‘e başvurunca Salim Bey, kendisine: “Üfle bakayım/” der.

Aziz Dede ‘nin ney kullanışım görür görmez: Sen benimle alay etmeğe mi geldin? diye sorar.

Fakat hevesli biri olduğunu anlayınca da takdir ederek öğrenciliğine kabul eder.

Salim Bey gibi gayet titiz ve kolay kolay kimseyi beğenmeyen bir musiki ustası bestelediği eserleri Aziz Dede’ye çaldırır ve büyük zevk duyarmış.

Aziz Dede, Galata, Üsküdar ve Bahariye Mevlevihanelerinin neyzenbaşısı oldu.

Başta hattat ve neyzen Emin Yazıcı ve Santuri Ziya Beyler olmak üzere birçok öğrenci yetiştirdi.

Bir aralık musiki üs tadı Rauf Yekta Bey ’e de dersler verdi.

Aziz Dede, yetmiş yaşlarında iken öldü.

Üsküdar Mevlevihanesi’nin bahçesine gömüldü.

Mezar taşında İsmet Bey’in şu tarih manzumesi vardır:

Mevlevi dergehleri serneyzeni iken diriğ Alem-i lahuta pervaz etti bu can-ıAziz Her dem eyledi dil-i yarana taksim-i safa Bişnev ez ney ders-i pür feyzinden olmuştu muciz Firkatiyle şerha şerha oldu şimdi sinemiz Çeşm-i cun-ı ehl-i ma ’na hastetiyle eşgriz Menzili ola tarabgah-ı makam-i sermedi Kimseye cay-i karar olmuş mu çerh-i pür sitiz Kemterin-i Mevlevi İsmet dedi tarihini “Çökdü yahu aşk Mevlana ile Derviş Aziz”
Aziz Dede devrinin gerçekten üstad bir neyzeni idi.

Gerek ney üflemek, gerek saz eserleri bestelemek konusunda büyük başarı göstermiştir.

Özellikle “Hicaz Peşrevi” Mevlevihanelerde sık sık çalınan eserlerindendi.

Bir takım saz semaileri ve şarkıları da vardır. “Yegah” ve “Uşak” semaileri ünlüdür.

Aziz Dede, Üsküdar’da Ahmediye semtinde bir aralık bir attar dükkanı da açmıştı.

Anlattıklarına göre bir musiki mahfelinden farkı olmayan o küçük dükkanı için akşama kadar birçok musikiseverler tarafından dolar boşalır ve arasıra bir çıkış yapan mansurun veya nısfiyenin dilfirip nağmeleri yoldan geçenlerin kulaklarını okşarmış.

Bir cevap yazın