Neyzen Tevfik Kimdir,Hayatı

Neyzen Tevfik Kimdir,(Kolalı),Türk şairi (Bodrum 1878-İstanbul 1953).

Neyzen Tevfik’in Hayatı

Rüştiye muallimi Fehmi Efendinin oğlu. İlköğrenimini Bodrum’da yaptı. Babasından Gülistan okudu. Bir ara İzmir idadisine devam etti.

Neyzen TevfikUrla’da bir berberden ney üflemeyi öğrendi. Kendini şiir ve musikiye verdi. Eşref ve Tokadizade Şekib ile yakınlık kurdu.

İstanbul’a gelince Mehmed Âkif ile dost oldu. Mısır’a gitti (1908). Ney çalmada gösterdiği başarı dolayısıyla, kısa bir süre içinde büyük şöhret kazandı.

Düzenli bir öğrenim görmediği halde çevresindekilerin yardımıyla tasavvuf alanında geniş bilgi edindi.

Neyzen Tevfik şiirlerinde belli bir görüşü savunmaz. Aruz ölçüsüyle yazılanlarda vezin ve kafiye düşüklükleri görülür.

Tasavvuf konularını bazen coşkun ve derin, bazen sığ ve yavan bir anlatımla işler.

Daha çok hiciv türünde başarılı örnekler veren Neyzen’in şiirlerinde duygusal ve kişisel kızgınlıkların, öfkelerin yeri yoktur.

Bu bakımdan kendinden önce gelen Nef’i ve Eşref’ten ayrılır. Hicivleri sanat bakımından yeni ve önemli değildir.

Bazı şiirlerinde, hayatın acıları, başından geçen üzücü olaylar, çağının bozuklukları, millî yıkımlar geniş bir yer tutar.

Dili bazen açık, bazen ağdalıdır. Eserleri: Hiç (1919); Azab-ı Mukaddes (Kutlu Acı) [1949].

Bir cevap yazın