Nihad Bey Kimdir,Hayatı

Nihad Bey Kimdir,Türk şairi (?, 1799-İstanbul 1869).

Kadı Said Siret Beyin oğlu. Divan kaleminde çalıştı.

Mısır’a giderek Kavalalı Mehmed Ali Paşanın ve oğlu İbrahim Paşanın kâtibi oldu.

İstanbul’a döndükten sonra (1844), Ziraat ve Nafıa meclisinde üyelik yaptı. Hicivleriyle tanındı. Gazellerini içine alan Mecmuası vardır.

Bir cevap yazın