Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Nihat Erim Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Nihat Erim Biyografisi, Nihat erim dönemi, Nihat Erim Eserleri, Nihat Erim Hakkında Bilgi, Nihat Erim Hayatı,Nihat Erim Kimdir Türk hukukçusu, siyaset ve devlet adamı (Kandıra.1912-Ist.1980).

Nihat Erim Hayatı

Galatasaray lisesini, İstanbul Hukuk fakültesini bitirdi (1936).

Paris Hukuk fakültesinde doktora yaptı (1936-1939), Paris’teki Milletlerarası Yüksek incelemeler enstitüsünden sertifika ve diploma aldı (1939).

Ankara Hukuk fakültesine öğretim üyesi (1939’da doçent, 1942’de profesör) oldu, üniversitedeki görevi devam ederken Dışişleri bakanlığına hukuk müşaviri tayin edildi (1943).

San Francisco’da Birleşmiş milletlerin kuruluş konferansında türk heyetinde müşavir olarak görev aldı (1945).

Aynı yıl Kocaeli’den bağımsız milletvekili seçildi, daha sonra parlamentoda C.H.P. grubuna katıldı.

Milletler cemiyetinin kapanış toplantısına (1946); Türkiye-Irak görüşmelerine Türkiye temsilcisi olarak katıldı (1946).

Birleşmiş Milletler Basın ve Haberleşme konferansında türk heyeti başkanı olarak bulundu (1948), ikinci Haşan Saka kabinesinde bayındırlık bakanı olarak görev aldı.

Şemsettin Günaltay kabinesinde başbakan yardımcısı oldu (1949).

1950’de, C.H.P.’nin iktidarı kaybetmesinden sonra, Ulus gazetesinin siyasî müdürü ve başyazarı olarak görevlendirildi.

Bu ara üniversitedeki görevine döndüyse de kısa bir süre sonra istifa etti (1953).

Ulus gazetesinin kapanmasından sonra Yeni Ulus-Halkçı gazetesini çıkardı (1953).

Kıbrıs ile ilgili Londra görüşmelerine katıldı (i956).

Aynı yıl Avrupa insan Hakları komisyonunun türk üyeliğine seçildi; bu üyeliği 1962’ye kadar devam etti.

Zürich ve Londra anlaşmalarından sonra Kıbrıs anayasasının hazırlanmasında türk heyetine başkanlık etti (1959).

Tekrar siyasete dönerek Kocaeli milletvekili seçildi (1961); C.H.P. grup başkanvekili oldu.

Merkezi Lahey’de bulunan Devletler Hukuku enstitüsüne üye seçildi (1963).

1964 Seçimlerinde milletvekilliğini ve seçimden sonra grup başkanvekilliğini muhafaza etti.

Birleşmiş milletlerdeki Kıbrıs görüşmelerinde türk heyetine müşavirlik yaptı.

1961-1970 Yılları arasında Avrupa konseyinde Türkiye parlamentosunu temsil etti ve başkan yardımcısı serildi (1969)

Nihat Erim Eserleri

Le Positivisme Juridique et le Droit International (Hukukî Pozitivizm ve Devletler Hukuku) [1939]; XVII. Yüzyıldan Zamanımıza Kadar Tabiî Hukuk Nazariyeleri (Le Fur’den, 1940); Amme Hukuku Dersleri (1941); Devletlerarası Amme Hukuku (Le Fur’den, 1944); Siyasî Tarih ve Devletlerarası Hukuk Metinleri (1953).

 

Bir yanıt yazın